Våre løsninger

Forside / Prosjekt / Våre løsninger

Tolcon er den beste partneren i valget av riktig energiløsning

Energiløsninger til ethvert behov


Biogass


Naturgass og LNG


Hydrogen


Ammoniakk


Kryogene gasser


Strøm


LPG


Bioolje

Vi bestreber oss å jobbe tett sammen med kunden, hvor fleksibilitet for kundens ønsker om tilpassede løsninger er høyt prioritert.

Tolcon sørger for et sømløst skifte fra olje til gass. Vi tar ansvar for prosjektering og utførelse av alle fag – grunnarbeider, gassteknisk og elektronikk, samt koordineringsansvar mellom alle prosjekterende og utførende. Samtidig sørger vi for total fremdrift, kvalitet, budsjett og at resultatene oppfyller alle krav til lover og forskrifter.

Tolcon er din beste partner i valg av energiløsning.