Våre energiløsninger

Strøm

Elektrisitet er en energi av høy kvalitet som effektivt kan omdannes til arbeid med god virkningsgrad. Derfor bør elektrisitet i hovedsak benyttes til biler, maskiner, IT og elektronikk der andre energibærere ikke kan benyttes.

I Norge er elektrisitet også mye brukt til oppvarming. Utbygging av fjernvarme og installasjon av varmepumper har derimot redusert det elektriske behovet til oppvarmingsformål de siste årene.

Ettersom behovet for elektrisitet er forventet å øke kraftig de neste årene som følge av elektrifisering bør det vurderes å bruke andre kilder der det er mulig til oppvarming og kjøling. Her kan blant annet fjernvarme og fjernkjølesystemer også spille en viktig rolle fremover da de evner å utnytte lavtemperaturkilder.

Besparelser ved flere energikilder

Det er imidlertidig fornuftig å bruke en viss mengde strøm til oppvarming. El-kjeler kan benyttes som mellom spiss eller reservelast og sammen med en akkumulator kan du bruke elektrisk energi når strømmen er rimelig. På denne måten kan man begrense strømbruken i perioder med stor nettbelastning.

Vi bistår deg i valget av energiløsning.

Spørsmål?

Kontakt salgsansvarlig:

Anders Aandahl