Gassteknisk utstyr

Energi- og industrikomponenter

Vi har over mange års erfaring med installatørene, og har med bakgrunn i dette et bredt utvalg og lagerførte energi- og industrikomponenter til mange typer installasjoner slik at alt til installasjonen kommer fra samme leverandør.

I denne delen av sortimentet finnes utstyr som rørsystemer, stengeventiler, magnetventiler, filter og merkesystemer – det meste som trengs utover hovedkomponentene i energi- og industrinstallasjoner.

I nettbutikken vår finner du et bredt utvalg av komponenter med spesifikasjoner og manualer.

BSP-gjenger

BSP-gjenger (British Standard Pipe) finnes i to varianter – BSPP og BSPT, henholdsvis med parallelle og koniske gjenger. I vår bransje brukes mest parallelle gjenger og betegnelsen BSP, også ofte kalt ”rørgjenger”.

NGT- og NPT-gjenger

NGT (National Gas Taper) er en gjengetype som oftest er brukt mellom lagringstank (LPG-tank/flaske) og stengeventiler, mens NPT (National Pipe Thread) ofte brukes i rørgater med gass i væskefase. Gjengene er koniske (stigende diamater), og vil ved tilstramming tette gjenge mot gjenge. Han-delen i ventilen med NGT-gjengen har ca 2 gjengerunder ekstra i toppen for senere tilstramming. Derfor har en standard ¾” NGT-ventil en bedre tetthet i bunnen av ventilen ved at gjengene går enda tettere en standard NPT-rørdel. Ellers er NPT- og NGT-gjenger like. Det skal brukes godkjent gjengetetning til disse gjengetypene.

POL / CGA 510-gjenger

POL er fellesbetegnelsen for gjengetypen CGA 510, og brukes som regel på gassfaseuttaket på LPG-tanker og flasker. Gjengespesifikasjonen er .885” – 14 NGO – LH – INT, som betyr .885” diameter på gjenge, 14 gjenger per tomme, NGO (National Gas Outlet) form og links gjenger.

ACME-gjenger

Dette er en gjengetype som i gassbransjen brukes på fylleventiler på for eksempel LPG-tanker og truckflasker, da med innebygd tilbakeslagsventil. Gjengetypen kjennetegnes med grove firkantede gjenger.

Spørsmål?

Kontakt vår selger:

Atle Hjelmerud