Gassteknisk utstyr

Gasstanker

Tolcon leverer LPG-tanker i alle størrelser – både tanker for nedgraving og overgrunnstanker. Vi lagerfører størrelser opp til 12,5m3 med standard tankarmatur, men kan levere alle typer tanker til installasjoner med varierende behov for tankløsninger.

Valg av tanktype og størrelse kan være veldig enkelt eller mer kompleks avhengig av brukskravene, men generelt sett må tankstørrelsen velges ut i fra den totale effekten på forbruksutstyret, og ønsket fyllehyppighet.

For enklere installasjoner med forbruk innenfor tankens evne til å fordampe gass i væskefase, vil tabellen på denne siden være veiledende. For installasjoner som krever fordamper velges tankstørrelsen også etter den totale effekten på forbruksutstyret først og fremst etter hvor ofte tanken må fylles.

Fordampningskapasiteter LPG-tanker

Fordampning av LPG er prosessen hvor væskefasen i tanken blir til gassfase. LPG koker ved -42oC, og det er tankens egenkapasitet til å fordampe væskefase som legger grunnlaget for hvilken tankstørrelse som skal velges til hver enkelt installasjon. Arealet av tankskallet som er i kontakt med væskefasen vil trekke energi fra omgivelsene, og sørge for fordampning. Derfor vil nedgravde tanker ha en gjennomsnittlig høyere fordampningskapasitet enn overgrunnstanker her i Norge, fordi temperaturen i bakken er mer stabil enn lufttemperaturen.

I tabellen under viser vi forventet fordampningskapasitet på de vanligste størrelsene av våre LPG-tanker ved 50% fyllingsgrad. Kapasiteten for overgrunnstanker vil variere med omgivelsestemperaturen, men tallene oppgitt i tabellen er basert på erfaringstall fra den tyske LPG-foreningen (DVFG). Tankstørrelsen bør beregnes etter kontinuerlig kapasitet.

Alle våre tanker blir levert med Rego armatur, og har alle sikkerhetsinretninger.

  1. 3/4” NPTF væskefasekran med rørbruddsikring og plugget 1/4” anslutning for sikkerhetsventil
  2. Sikkerhetsventil – en eller flere avhengig av tankstørrelse
  3. Rochester mekanisk tankvolumsmåler
  4. ACME påfyllingsstuss med fyllestoppventil
  5. POL gassfasekran med rørbruddsikring, manometer og pyseventil for sikker fylling av tanken

Vi kan levere valgfritt tilleggsarmatur til autogassinstallasjoner og lignende på forespørsel.

Spørsmål?

Kontakt vår selger:

Atle Hjelmerud