Våre energiløsninger

LPG/propan og SNG/syntetisk naturgass

I 30 år har Tolcon vært markedsleder som leverandør av alle tenkelige LPG-løsninger fra komponentnivå til store nøkkelferdige systemer. Vi forstår utfordringene og gjennomfører prosessen med forutsigbarhet og fokus, og har en bred erfaring med løsninger til både det industrielle og private segmentet.

LPG distribueres i Norge som propan med blandingen 95 % propan og 5 % butan, og er et produkt fra enten raffinering av olje eller separering fra rikgass (våtgass) fra sokkelen. LPG er den energigassen som er mest utbredt og det produseres over 4 millioner tonn i Norge hvert år. Av dette forbrukes rundt 250.000 tonn hvert år innenlands.

Propan har egenskaper som er relativt enkle for lagring, forsyning og bruk. Den lagres i væskeform, forsynes i gass- eller væskeform og brukes i gass- eller væskeform. Kokepunktet til propan er -42oC, har relativt rene avgasser og er enkel å justere. Dette gjør den bruksvennlig til utallige formål.

Industrien
 • Produksjon av prosessvann, hetvann eller steam med kjeler i fyrrom
 • Oppvarming av store produksjonslokaler med infrarød strålevarme
 • Direkte oppvarming i ulike produksjoner og maskiner
 • Asfaltproduksjon ved bruk av LPG i både væskefase og gassfase
 • Lakkeringsprosesser
 • Veksthusnæringen for CO2-gjødsling og akkumulering av varmtvann til oppvarming
 • Varmesentraler for fjernvarme
Privat
 • Gasspeis og ulike konvektorovner
 • Gasskomfyr og gassgrill
 • Terrassevarme
 • Sentralfyringsanlegg med vannbåren varme

Erstatte naturgass med syntetisk naturgass fra LPG

Det finnes ikke mange naturgassnett i Norge, men en del store industribedrifter er knyttet til et naturgassnett. Et ønske om fleksibel energiforsyning uten omfattende konvertering av gassforbrukende utstyr kan løses med et SNG-gassforsyningsanlegg (SNG – Syntetic Natural Gas).

I et SNG-gassforsyningsanlegg blir flytende propan omdannet til gassfase og blandet med luft i et forhåndsinnstilt forhold. Denne blandingen er direkte kompatibel og med brennverdi/wobbe-indeks som naturgass og kan erstatte naturgass i praktisk talt i alle applikasjoner uten å gjøre noen modifikasjoner eller endringer på det eksisterende gassforbrukende utstyret. Dette gjør betjeningen av utstyret enkelt, en unngår lange og kostbare konverteringer og garanterer uavbrutt, fleksibel energitilførsel.

Et skifte til gass (LPG) skal være sømløst og enkelt. Vi er Norges eneste totalleverandør av gassanlegg til det industrielle og private markedet. Vår erfaring og innsikt gjør at vi kan skreddersy prosessen for ditt selskap. Vi er en profesjonell prosjektpartner hele veien – fra planlegging, levering av utstyr, installasjon, kontroll, overlevering og service. Tolcon er din beste partner i skifte fra olje til gass.

Din partner hele veien

Vi kan yte rådgivning og har en prosjektavdeling som bistår i forbindelse med konvertering av kjelanlegg eller energisentral til LNG/naturgass/biogass. Vi har lang erfaring med denne type anlegg og kan bistå fra start til nøkkelferdig leveranse.

Vi bistår deg i valget av energiløsning.

Spørsmål?

Kontakt salgsansvarlig:

Anders Aandahl

Formel:
C3H8

Fysisk tilstand i naturen:
Gassfase

Farge:
Fargeløs

Kokepunkt:
-42 °C ved 1 atm trykk

Tetthet i væskefase:
493 kg/m3

Nedre brennverdi:
12,9 kWh/kg

Selvantennelsestemperatur:
450 °C