Våre energiløsninger

Ammoniakk

Hydrogen er et hett tema, men visste du at ammoniakk også er en utmerket energibærer og drivstoff? Å skifte fra fossilt drivstoff til grønn ammoniakk kan kutte kraftig i utslippene fra skipsfart og industri.

Grønn ammoniakk er ammoniakk som er produsert fra grønt hydrogen, og grønt hydrogen er hydrogen som er produsert ved elektrolyse med strøm fra en fornybar kilde, for eksempel vannkraft.

Norge har store ambisjoner både innen utslippskutt og hydrogenbasert industri. Ren ammoniakk bidrar til å oppnå begge deler. Ammoniakk er essensiell for å kunne brødfø verdens befolkning gjennom plantenæring, også i Norge.

En fremtidsrettet energiløsning

Ammoniakk er avgjørende for å lage gjødsel – og for vår evne til å brødfø en stadig voksende befolkning. Samtidig representerer dagens ammoniakkproduksjon 2 prosent av verdens fossile energiforbruk. Dette tilsvarer om lag 1,2 prosent av verdens totale klimagassutslipp. Det betyr at potensialet for utslippskutt er enormt, både globalt og nasjonalt.

Tolcon kan skreddersy ulike typer amoniakkløsninger basert på kundens ønske og behov.

Vi har erfaring med ammoniakk som energiløsning

Tolcon har levert komplett lagrings- og distribusjonsløsning til Bergen Engine AS for utvikling og testing av fremtidens skipsmotorer. Teknologien forventes å representere et gjennombrudd innen ammoniakkdrevne forbrenningsmotorer (ICE), da motoren vil brenne ammoniakk med kompresjonstenning og direkte høytrykks drivstoffinnsprøytning. Det vil begrense mengden uforbrent drivstoff som slippes ut i atmosfæren samtidig som den opprettholder høy termisk effektivitet og sikrer drivstoffleksibilitet.

Vi bistår deg i valget av energiløsning.

Spørsmål?

Kontakt salgsansvarlig:

Anders Aandahl