Våre energiløsninger

Bioolje

Biodiesel, biofyringsolje, også kalt bioolje, er oljeprodukter fremstilt av biologiske restprodukter som rapsolje, soyaolje, brukt matolje eller animalske oljer.

Biofyringsolje anses som en fornybar energiressurs, og kan erstatte petroleumsbasert (fossil) fyringsolje, dersom forsyningsanlegget og brenneren er tilpasset dette.

Bioolje kommer i en rekke ulike kvaliteter som rapsbasert bioolje (RME), bioparafin og tyngre biooljer. Sistnevnte egner seg best i større energianlegg som f.eks. til asfaltproduksjon, prosess- og hetvannsproduksjon i industrien og fjernvarmeanlegg.

Standardisert biofyringsolje følger den europeiske standarden EN 14214. Gjeldende standard er utgitt av Norsk Standard og er NS-EN 14214:2012 (Flytende petroleumsprodukter – Fettsyremetylestere (FAME) for dieselmotorer og oppvarmingsanlegg – Krav og prøvingsmetoder).

Din partner hele veien

Bioolje av høyest kvalitet er dyr i innkjøp, mens lavere kvalitet er rimeligere. Anlegg der man brenner høy kvalitet krever derimot færre endringer av fyringsoljeanlegget, i motsetning til lavere kvalitet som krever endel ombygging.

Tolcon har levert lagringstank med forvarmer og komplett forsyningsanlegg mot brenner til en av Peab Asfalt Norge sine asfaltverk.

Vi bistår med å vurdere kvalitet som passer dere best i forhold til deres behov og anbefaler deretter eventuelle nødvendige endringer.

Vi bistår deg i valget av energiløsning.

Spørsmål?

Kontakt salgsansvarlig:

Anders Aandahl