Gassteknisk utstyr

Strålevarme

I bransjen er Schwank sett som en pioner. 40 patenter verden over setter standarden for virkningsgrad og lave CO2-utslipp. Forskningen har resultert i mange gjennombrudd. Eksempler er det patenterte delta-blandekammeret, den patenterte keramiske brenneren, effektmoduleringen og den første varmegjenvinneren for infrarøde stråleovner.

Oppvarming står for omtrent en tredjedel av alle CO2-utslipp. Ved å redusere energibehovet i varmeanlegg gjennom å øke virkningsgraden, vil man få en vesentlig reduksjon i utslippene – noe som igjen hindrer global oppvarming.

Vår brosjyre «Ta solen inn i bygget» viser hvordan du aktivt kan bidra til å beskytte miljøet og spare penger ved å ta i bruk den innovative infrarødteknologien fra Schwank.

COog drivhuseffekten

Karbondioksid (CO2) er en naturlig bestanddel i atmosfæren. CO2 holder strålingen på planeten vår i balanse. Når det slippes ekstra CO2 ut i atmosfæren, forsterkes oppvarmingen, og de naturlige forholdene kommer i ubalanse. Det er et akseptert faktum at den globale oppvarmingen de siste tiårene skyldes øking i drivhusgassene.

Derfor er effektiv bruk av energiressursene og reduksjon i CO2-utslippene avgjørende for en bærekraftig økonomi. Energieffektiviteten som Schwank infrarøde strålepaneler gir er uten sidestykke på verdensbasis. Jo høyere strålingsintensitet [strålingsfaktor] fra en enhet, jo lavere CO2-utslipp, noe som fører til høyere energibesparelser. Den spesielle teknologien som brukes i strålepanelene til Schwank er basert på patenterte, spesialperforerte keramiske plater og et blandingskammer som bruker avgassen for å varme opp luft- og gassblandingen for å øke virkningsgraden.

Moderne, desentraliserte infra strålepaneler brukes til å varme opp haller og andre større, lukkede områder i henhold til oppvarmingsbehovet. Infra stråling varmer opp personer og ting uten å øke lufttemperaturen direkte. Bortkastet og kostbar akkumulering av varmluft opp under taket i bygningen unngås. Man får et behagelig inneklima takket være sekundæroppvarmingen, samtidig som lufttemperaturen holder seg ca. 3°C under ønsket romtemperatur. En reduksjon i lufttemperaturen med én grad Celsius gir en energibesparelse på 7%, og man får da totalt i overkant av 20% energibesparelse.

I tillegg reduseres transmisjons- og ventilasjonstapene dramatisk. I tillegg til jevn romoppvarming, gjør denne teknologien det mulig å varme opp de enkelte arbeidsplassene og områdene direkte, eller å skape forskjellige temperatursoner i bygningen.

Resultatet: Schwank infrarøde strålepaneler kutter CO2-utslippene med opptil 50%, samtidig som energiforbruket reduseres med opptil 50%. 

Strålevarme / Rød-infra

Det korrugerte rustfrie røret har paralelle bølger som er enkle å bøye og tilpasse uten å bruke forhåndsproduserte bend eller bøyeverktøy. En annen fordel er at rørene er motstandsdyktige mot ytre påvirkninger, kan legges hurtig og effektivt, kan også tas fra hverandre på en enkel måte, og ikke minst kan man effektivisere materialbruken. Den høye kvaliteten på rørene garanterer for en lang og problemfri levetid.

Systemet er designet for distribusjon av gass eller vann både innendørs og utendørs. Våre klimatiske forhold krever ofte en høy materialkvalitet for å unngå korrosjonsproblemer. Foruten å distribuere gass brukes systemet for vann til kjeler, air-condition anlegg, blandebatterier, solvarmesystemer og ikke minst for reparasjoner av eksisterende anlegg. Rørene leveres på ruller a 30 og 60 meter.

Strålevarme / Sort-infra

Det korrugerte rustfrie røret har paralelle bølger som er enkle å bøye og tilpasse uten å bruke forhåndsproduserte bend eller bøyeverktøy. En annen fordel er at rørene er motstandsdyktige mot ytre påvirkninger, kan legges hurtig og effektivt, kan også tas fra hverandre på en enkel måte, og ikke minst kan man effektivisere materialbruken. Den høye kvaliteten på rørene garanterer for en lang og problemfri levetid.

Systemet er designet for distribusjon av gass eller vann både innendørs og utendørs. Våre klimatiske forhold krever ofte en høy materialkvalitet for å unngå korrosjonsproblemer. Foruten å distribuere gass brukes systemet for vann til kjeler, air-condition anlegg, blandebatterier, solvarmesystemer og ikke minst for reparasjoner av eksisterende anlegg. Rørene leveres på ruller a 30 og 60 meter.

Spørsmål?

Kontakt vår selger:

Atle Hjelmerud