Åpenhetsloven

Forside / Åpenhetsloven

Aktive innen energigassmarkedet siden 1993

Tolcon AS har som målsetting å være en ansvarlig arbeidsgiver.

Vi erkjenner den langsiktige betydningen av etterrettelig forretningsførsel fordi det skaper tillit hos ansatte, kunder, eier og andre interessepartnere. Med våre løsninger, produkter og tjenester ønsker vi å bidra til kontinuerlig forbedring av en bærekraftig og økonomisk utvikling, miljøansvar og sosial rettferdighet. I alt vi gjør, respekterer vi menneskerettighetene, helse, miljø og sikkerhet.

Teksten ovenfor er hentet fra våre etiske retningslinjer. Retningslinjene omhandler ellers spesifikke krav for:

 • Barnearbeid og tvangsarbeid
 • Helse og sikkerhet
 • Arbeidstakerrettigheter
 • Konfidensiell informasjon
 • Trakassering og diskriminering
 • Politisk uavhengighet
 • Rettferdig konkurranse
 • Antikorrupsjon
 • Likebehandling
 • Bærekraftig miljø
 • Varsling

Spørsmål til Tolcon om vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger og overholdelse av krav i Åpenhetsloven sendes til

tolcon@tolcon.no