Gassteknisk utstyr

Gassmåler

I alle prosesser hvor det brukes energi er det behov for å måle energiforbruket i forhold til de økonomiske forholdene – enten det er for fakturering eller for overvåkning av økonomi/ forbruk i industrisammenheng.

De tre mest brukte målertypene er: Belgmåler, Rotasjonsmåler og Turbinmåler

Belgmåleren

En belgmåler er en fortrengningsmåler hvor gassen passerer to separerte kamre, og hvor gassen driver de to belgene og innvendige ventiler. Tømmingen og fyllingen av belgene driver et mekanisk telleverk. Fordelene ved å benytte en belgmåler er lavt trykktap over måleren, bredt måleområde, ikke følsom for forstyrrelser i gasstrømmen og heller ikke følsom ovenfor for raske endringer i gasstrømmen. For å forenkle montasje og service har vi valgt å bruke ett-rørs målere hvor et koaksialt t-stykke har tilkobling for gass inn og ut.

Rotasjons- / deltamåler

Rotasjonsmåleren (også kalt deltamåler) er også en fortrengningsmåler, men her går gassen inn i metalliske lommer på to rotorer som glir i hverandre. Lommene har et bestemt volum, gasstrømmen driver rotorene og målingen overføres til et mekanisk telleverk. Fordelene ved å benytte en deltamåler er lavt trykktap over måleren, bredt måleområde, ikke følsom for forstyrrelser i gasstrømmen og heller ikke følsom ovenfor for raske endringer i gasstrømmen. Den er også liten i størrelse, og kan monteres horisontalt og vertikalt. Måleren avgir støy, trenger smøreoppfølging og brukes som regel i industrisammenheng.

Turbinmåler

I motsetning til de to andre målerne erturbinmåleren en hastighetsmåler. Gasstrømmen ledes inn i en strømningssamler som øker hastigheten på gassen, som så går så inn i en turbinrotor med konstant hastighet. Turbinrotoren overfører målingen til et mekanisk telleverk. Turbinmålere har høy nøyaktighet i store måleområder, og minimal treghet ved endringer i gasstrømmen. Den kan monteres horisontalt og vertikalt. Den er følsom for forstyrrelser, så rørføringen før og etter måleren må prosjekteres nøye.

Hvordan velge riktig gassmåler?

I de fleste tilfeller vil driftsfaktorene for installasjonen være avgjørende for valg av måler. Gassmålere deles inn i G-grupper som angir måleres maks kapasitet (Qmax). Samtidig er måleverdiene Qmin og Qmaks viktige i forhold til de ulike målernes karakteristikk. Tabellen under gir en god oversikt over faktorene i et anlegg, og hvilken måler som bør velges.

Trykk- og temperaturkompensering

Målertypene som er beskrevet måler alle et fysisk volum uavhengig av trykket og temperaturen gassen har når den måles. Fordi gassens nøyaktige energiinnhold er avhengig av disse faktorene, kan man konvertere måledataene med en elektronisk trykk- og temperaturkompensator. Kompensatoren får målerdata fra det mekaniske telleverket og gasstrykket programmeres i elektronikken før levering. Temperaturen i gassen måles med en temperaturføler som plasseres i en følerlomme i gassrøret. Den konverterte målerdataen vises som normalkubikkmeter (Nm3) i et elektronisk display.

Spørsmål?

Kontakt vår selger:

Atle Hjelmerud