Gassteknisk utstyr

Gassalarmer

Gassalarmen har som oppgave å overvåke mulige gasslekkasjer, for så å sette i gang tiltak som avstegning av gassen, starte ventilasjonsvifte, gi signal til byggets styringssentral – eller bare gi signal med lyd og lys. Alt avhengig av kompleksiteten av installasjonen. Gassalarmer kan leveres både for LPG og naturgass, men sensorene må plasseres enten oppe eller nede på veggen i forhold til gassens egenskaper.

For at gassen skal være antennelig, må blandingsforholdet mellom gass og luft være innenfor eksplosjonsområde. Dette områdets nedre eksplosjonsgrense kalles L.E.L. (lower explosive limit), og øvre eksplosjonsgrense kalles U.E.L. (upper explosive limit).

De fleste gassalarmer har en standard innstilling til å varsle når blandingsforholdet er 10-20% av L.E.L.. Sensorprinsippet kan være katalytisk forbrenning av eventuell tilstedeværende gass. Detektorene må velges ut i fra om det er Ex-sone, støy og lignende. Sensorer må kalibreres regelmessig etter godkjente prosedyrer og testgass. For enkelte installasjoner vil det være krav til gassalarm. Slike tilfeller kan være når et apparat er under bakkenivå, eller ved konvertering til gass i et eksisterende fyrrom under bakkenivå.

Industrisystemer

For et gassalarmssystem for industri og storkjøkken stilles det strengere krav til nøyaktighet og levetid. Systemet består av en eller flere sensorer som gir signal til en sentral ved deteksjon. Sentralen har funksjoner som kan gi ulike signaler ved flere deteksjonsnivåer, og er utstyrt med potesialfrie releeutganger for styring av vifte og/eller magnetventiler.

Husholdningsalarmer

Husholdningsalarmene er som regel kompakte enheter med sensor og styringsenhet i samme modul. Allikevel har også disse releeutganger hvor det kan kobles til magnetventiler eller vifter, og strømforsyningen kan være både 12V og 230V.

Spørsmål?

Kontakt vår selger:

Atle Hjelmerud