Våre energiløsninger

Biogass

EU har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene til null innen 2050, hvor avtalen inkluderer å fremme en effektiv bruk av energiressurser for en ren og sirkulær økonomi. Biogass/biometan spiller en betydelig rolle i dette.

I motsetning til andre fornybare kilder krever det begrensede investeringer når det gjelder infrastruktur, og med hensyn til utslipp anses det å være nøytralt da det produseres med nedbryting av biomasse fra biprodukter, industrielt prosessavfall og organisk materiale.

Økningen i produksjon og bruk av biometan øker raskt takket være insentiver på europeisk nivå for å gjøre denne viktige ressursen økonomisk bærekraftig. Dette representerer et konkret bidrag, ikke bare i kampen om å nå målene som er satt på EU- og nasjonalt nivå, men også i forhold til utfordringen generelle energiomstillingen.

Fra avfall til ressurs

Rågassen består for det meste av metan (mellom 50-70 %) og produseres ved nedbryting av organisk avfall fra landbruksbiomasse (dedikerte avlinger, biprodukter, landbruksavfall og husdyrgjødsel), agroindustriell biomasse (avfall fra maten). prosesseringskjede), kommunalt avløpsslam og av kommunalt fast avfall.

Biometan er en rågass som har gjennomgått en raffineringsprosess for å få en konsentrasjon av metan lik eller større enn 97 %, og som da kan brukes på samme måte som naturgass ved å injiseres i eksisterende naturgassnett eller som biodrivstoff i gass- eller flytende form for transport.

Prosessen

Konverteringen fra rågass til biogass skjer gjennom en oppgraderingsprosess som fjerner karbondioksid gjennom en flertrinns molekylær separasjonsprosess. De ulike stadiene i prosessen (forbehandling, dehydrering, kompresjon osv.) er optimalisert avhengig av valgt oppgraderingsteknologi og sammensetningen av biogassen som skal behandles. Deretter distribueres gassen med injeksjonsløsninger til naturgassnettet (transport- eller distribusjonsnettverket) eller med kvalitetsanalyse og fiskale måleløsninger for produksjon av flytende biometan (LBG).

Under oppgraderingsprosessen fjernes eventuelle forurensninger og inerte stoffer fra rågassen. Biogass som produseres på denne måten kan sendes til injeksjonssystemet til naturgassnettet og kan gjennomgå de ulike stadiene med kontroll over kvalitet, måling, kompresjon, regulering og eventuell lukttilsetning som kommer før det injiseres i naturgassnettet.

Din partner hele veien

Tolcon kan levere nøkkelferdige prosessløsninger til ditt behov, og samarbeider med ledende produsenter som blant annet Pietro Fiorentini.

Vi bistår deg i valget av energiløsning.

Spørsmål?

Kontakt salgsansvarlig:

Anders Aandahl