Forside / Kundehistorier / Lavere CO2-utslipp med gass

Lavere CO2-utslipp med gass

– Vi ønsket å endre til gass (LPG) for å tilfredstille krav fra myndighetene og redusere CO2-utslipp fra fabrikken, sier Hans Petter Skjedsvold, leder for teknisk støtte og produksjon FO Asfalt ved Veidekke Industri AS. 

– Omlegging til gass reduserer energiforbruket vårt – noe som gir lavere kostnader per tonn produsert asfalt, samtidig gir det ikke noe mer kostnader ved vedlikehold av fabrikken.

Veidekke Industri AS gjennomførte i 2017 et skifte fra diesel til gass som energibærer ved deres asfaltfabrikk på Tyin i Oppland. Tolcon stod for levering av LPG-tank godkjent for nedgraving til anlegget.

Ivaretatt all kommunikasjon med myndigheter

Skjedsvold kan fortelle at prosessen ved omlegging fra diesel til gass har fungert veldig bra. 

– Godt samarbeid mellom leverandør av brenner og leverandør av styring på fabrikken, har bidratt til at vi raskt har fått utført de nødvendige endringene for optimal funksjon, sier han. 

Veidekke Industri AS er i ettertid positive til å bruke en leverandør som ivaretar alle prosesser for å det nye anlegget i funksjon på fabrikken. 

10%

Økning i omsetning

28%

Lavere energiforbruk

– Tolcon har gjennom hele prosessen ivaretatt all kommunikasjon mot myndigheter for å få den nye lagertanken for LPG på plass. Dette har fungert veldig bra, forklarer Skjedsvold.

Han kan fortelle at det å velge LPG som energibærer, er et steg i riktig retning for å redusere CO2-utslipp fra fabrikken. 

Relaterte artikler

– Elektriske strålevarmere er veien å gå

UCO, en av landets største aktører innen utleie av utstyr til byggeplasser testet elektriske strålevarmere fra Tolcon. Det endte med ...

Tolcon dekker behovet for alle reservedeler

– Fordelen for oss med Tolcon er at de har et veldig bra reservedelslager i Oslo. De sitter på veldig ...

Lavere produksjonskostnader med gass

– Grunnen til at vi valgte å gå over til fyring med gass er at det er betraktelig billigere enn ...

Vår prosjektavdeling er her for deg!